Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

A. Εισαγωγή

Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιοι Είμαστε και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα shop.e-lifetimekidsrooms.com/el (η «Ιστοσελίδα») και τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει από Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας (μαζί με τους «Όρους και Προϋποθέσεις»).

Η Ενότητα Β παραθέτει πληροφορίες σχετικά με Εμάς.

Η Ενότητα Γ περιλαμβάνει τους γενικούς όρους που ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Ενότητα Δ καθορίζει τους όρους που ισχύουν για οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας και την προμήθεια των προϊόντων που έχετε παραγγείλει («Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης»).

Η Ενότητα Ε περιλαμβάνει ορισμένους νομικούς όρους, οι οποίοι έχουν γενική εφαρμογή.

Η Ενότητα ΣΤ σας παραπέμπει στην Πολιτική Απορρήτου Μας, που εξηγεί ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, πώς και γιατί τα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να επικοινωνήσετε μαζί Μας και με τις εποπτικές αρχές εάν έχετε ένα ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και τους όρους και προϋποθέσεις προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων μέσω οποιωνδήποτε τεχνολογιών ή συσκευών με τις οποίες η ιστοσελίδα διατίθεται σε εσάς, στατικά ή σε κίνηση.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή με την υποβολή παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στο σύνολό τους και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με ή δεν αποδέχεστε κανέναν από τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει άμεσα να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και δεν πρέπει να παραγγείλετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας.

B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ποιοι είμαστε

Αυτή η Ιστοσελίδα λειτουργείται από την DELROCK INVESTMENTS LTD μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής HE314384, του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στην οδό Τζον Κένεντυ, IRIS HOUSE, Όροφος 3, 3106 Λεμεσό, και έχει αριθμό μητρώου ΦΠΑ 10314384R («Εμείς», «Εμάς» ή «Μας»).

Οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεών Μας στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι οι εξής:

 • Λευκωσία – 46 Ηλία Παπακυριακού, 2415 Μακεδονίτισσα.
 • Λεμεσός – 61 Λεωφόρος Αγίου Αθανασίου, Καταστήματα 1-4, 4102 Λινόπετρα.
 • Πάφος – 15 Λεωφόρος Μεσόγης, 8280 Μεσόγη.

Οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεών Μας στην Ελλάδα είναι οι εξής:

 • Αθήνα – 279 Λεωφόρος Κηφισιάς, 14561 Αττική.
 • Γλυφάδα – 40 Κύπρου, 16675 Αττική.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί Μας ή εάν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με κάποια παραγγελία σας ή τη παράδοση της, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Εάν είστε πελάτης στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο εκτός από την Ελλάδα

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].
 • Μέσω τηλεφώνου στο +357 22464727.
 • Μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση 46 Ηλία Παπακυριακού, 2415 Μακεδονίτισσα, Λευκωσία, Κύπρος.

Εάν είστε πελάτης στην Ελλάδα

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].
 • Μέσω τηλεφώνου στο +30 21 0672 9011.
 • Μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση 279 Λεωφόρος Κηφισιάς, 14561 Κηφισιά, Αττική, Ελλάδα.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι ακόλουθοι νομικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν κατά την πρόσβαση σας, περιήγηση σας και χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς

Η Ιστοσελίδα προορίζεται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να ανιχνεύσετε, να πλαισιώσετε, να αναδημοσιεύσετε, να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να αναμεταδώσετε, να μεταδώσετε, να καταγράψετε, να διαβιβάσετε, να επεξεργαστείτε, να επικοινωνήσετε στο κοινό, να συνδέσετε ή να διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο τις σελίδες ή τα υλικά της Ιστοσελίδας ή τον κώδικα λογισμικού ή τα στοιχεία που αποτελούν την Ιστοσελίδα εκτός από αποκλειστικά δική σας προσωπική ή εσωτερική χρηση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς και δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ή να περιορίζει ή να αναστέλλει τη ευχαρίστηση οποιουδήποτε άλλου από το να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, της τεχνογνωσίας, των ηθικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό και το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζονται σε) κειμένου, εικόνων, σελίδων, ήχου, λογισμικού, κώδικα λογισμικού, διεπαφών, δομής Ιστοσελίδας και βίντεο, σε και σε αυτήν την Ιστοσελίδα ανήκουν ή παραχωρούνται σε Εμάς εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Τίποτα στους Όρους και Προϋποθέσεις δεν σας παρέχει νομικά δικαιώματα στην Ιστοσελίδα εκτός από ό, τι είναι απαραίτητο για να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Ακρίβεια των πληροφοριών και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα είναι ακριβής, ενημερωμένη και απαλλαγμένη από σφάλματα, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα είναι. Επιπλέον, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι ικανή ή κατάλληλη για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που μπορείτε να τοποθετήσετε στις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα είναι με δική σας ευθύνη.

Με την επιφύλαξη των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, το περιεχόμενο παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και για να σας ενημερώνουμε σχετικά με Εμάς και με τα προϊόντα Μας και τα νέα Μας, με τα χαρακτηριστικά Μας, τις υπηρεσίες Μας και άλλες ιστοσελίδες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν αποτελεί τεχνική, οικονομική ή νομική συμβουλή ή οποιοδήποτε άλλο είδος συμβουλών και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για χρήση από εσάς, δεν υποσχόμαστε ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ούτε υποσχόμαστε την αδιάκοπη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

 Βλάβη στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς και άλλο κακόβουλο ή επιβλαβές περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτήν ή οποιασδήποτε άλλης προσβάσιμης ιστοσελίδας από αυτήν) δεν θα προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε τον κατάλληλο εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού προστασίας από ιούς) για την ασφαλή χρήση της Ιστοσελίδας και για την αποτροπή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα Είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε ατόμου για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που υποφέρει ως αποτέλεσμα ιών ή άλλου κακόβουλου ή επιβλαβούς περιεχομένου στο οποίο έχουν πρόσβαση από ή μέσω της Ιστοσελίδας.

Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ισχύουν για οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείται μέσω του Ιστοσελίδας.

1. Δημιουργία λογαριασμού και υποβολή παραγγελίας

Για να κάνετε μια παραγγελία, μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα (“Ο Λογαριασμός σας”), όπου θα σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένα υποχρεωτικά προσωπικά στοιχεία. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε την παραγγελία σαν επισκέπτης.

Επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχετε σε εμάς (συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής) είναι αληθή, ακριβή και ενημερωμένα από κάθε άποψη και χρονικά. Μπορείτε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στον λογαριασμό σας.

Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης ή άλλα μέσα που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιστοσελίδας και να διατηρείτε την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης και των στοιχείων του λογαριασμού σας. Δεν θα Είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε ατόμου για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τυχόν αποτυχίας από εσάς να προστατεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε μαζί Μας. Εάν Είμαστε ύποπτοι για τυχόν παράνομη δραστηριότητα που προέρχεται από τον λογαριασμό σας, ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας και να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας.

Όταν παραγγέλνετε μέσω της Ιστοσελίδας σαν επισκέπτης, θα πρέπει να μας παράσχετε ορισμένα υποχρεωτικά προσωπικά στοιχεία προκειμένου να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας μετά την υποβολή της παραγγελίας σας. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας για να δείτε πώς θα χρησιμοποιηθούν και θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα από την Ιστοσελίδα.

2. Αποδοχή της παραγγελίας σας

Λάβετε υπόψη ότι η ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας αγοράς δεν αποτελεί την αποδοχή της προσφοράς σας για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από Εμάς. Η αποδοχή της παραγγελίας σας, η οποία δημιουργεί συμβόλαιο μεταξύ εσάς και Εμάς, θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας μέσω email. Πριν από την αποστολή των προϊόντων, έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να ακυρώσουμε μια παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων νομικών και κανονιστικών λόγων.

Το συμβόλαιο που δημιουργείται μεταξύ εσάς και Εμάς, για οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας, ενσωματώνει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η διάρκεια αυτού του συμβολαίου Μας μαζί σας, θα ξεκινήσει από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και θα διαρκέσει έως ότου απορρίψουμε ή ακυρώσουμε την παραγγελία σας ή, εάν αποστείλουμε τα προϊόντα, την τελευταία ημέρα του δικαιώματός σας να επιστρέψετε τα προϊόντα (μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Δικαίωμα Ακύρωσης παρακάτω).

Εάν δεν μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε, δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και θα σας ενημερώσουμε γραπτώς (μέσω email) και, εάν έχετε ήδη πληρώσει για το προϊόν/τα προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό αγοράς πλήρως το συντομότερο δυνατό , αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής σας.

Εάν η εκπλήρωση μιας παραγγελίας (ή οποιαδήποτε πτυχή αυτής) θα ήταν παράνομη ή παράνομη, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των κανόνων ελέγχου των εξαγωγών ή των κυρώσεων, έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε ή να παύσουμε να εκπληρώνουμε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την αποστολή προϊόντων ή την ειδοποίηση σε εσάς ότι η παραγγελία έχει ληφθεί και υποβάλλεται σε επεξεργασία. Αναγνωρίζετε ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

3. Πληρωμή

Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω χρεωστικής κάρτας, πιστωτικής κάρτας ή άλλου εναλλακτικού τρόπου πληρωμής που καθορίζεται ως μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τους τρόπους πληρωμής ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει καμία υπάρχουσα παραγγελία.

Τιμή

Η τιμή των προϊόντων που παραγγείλετε θα είναι η τιμή που αναφέρεται στις σελίδες παραγγελίας κατά την υποβολή της παραγγελία σας.

Η τιμή όλων των προϊόντων που πωλούνται από Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας είναι σε ευρώ (€), αλλά δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ ούτε το κόστος παράδοσης των αγαθών. Μόλις συμπληρώσετε τα στοιχεία παράδοσης, πριν από την υποβολή παραγγελίας σας θα μπορείτε να δείτε εάν ισχύει ΦΠΑ για την παραγγελία σας, καθώς και την ισχύουσα τιμή.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η τιμή του προϊόντος που σας προτείνεται είναι σωστή. Ωστόσο, είναι πάντα πιθανό, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, ορισμένα από τα προϊόντα που πουλάμε να έχουν λανθασμένη τιμή. Κανονικά, θα ελέγξουμε τις τιμές πριν αποδεχτούμε την παραγγελία σας, έτσι ώστε, όπου η σωστή τιμή του προϊόντος κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας είναι μικρότερη από την αναφερόμενη τιμή κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό. Εάν η σωστή τιμή του προϊόντος κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας είναι υψηλότερη από την τιμή που σας έχει δηλωθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις οδηγίες σας προτού αποδεχτούμε την παραγγελία σας.

Πληρωμή

Εάν υποβάλετε παραγγελία στην Ιστοσελίδα, τότε αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) Θα σας χρεώσουμε μέσω του τρόπου πληρωμής που έχετε επιλέξει για την παραγγελία σας και άλλων ποσών που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την παραγγελία. (ii) ότι θα παράσχετε έγκυρες και τρέχουσες πληροφορίες για (α) τον εαυτό σας και (β) εάν ισχύει, για άλλο άτομο, αλλά μόνο εάν έχετε λάβει πρώτα τη ρητή συγκατάθεσή τους για να το κάνετε, (iii) ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία, λογισμικό ή υπηρεσίες επεξεργαστών πληρωμών για την επεξεργασία συναλλαγών εκ μέρους μας, και (iv) εάν η πληρωμή σας δεν ληφθεί από εμάς για οποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη της κάρτας σας, συμφωνείτε να πληρώσετε αμέσως όλα τα οφειλόμενα ποσά κατόπιν αιτήματος και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που εύλογα ορίζουμε.

4. Παράδοση

Το κόστος παράδοσης και τα χρονοδιαγράμματα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο των παραγγελθέντων προϊόντων, την υπηρεσία που επιλέγετε και τη διεύθυνση παράδοσης.

Θα μπορείτε να δείτε το κόστος παράδοσης στη σελίδα παραγγελίας κατά την υποβολή της παραγγελία σας. Θα σας ενημερώσουμε για την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων μέσω e-mail

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί όταν τα παραδώσουμε στη διεύθυνση που μας δώσατε. Εάν δεν είναι δυνατή η παράδοση στη διεύθυνση που μας δώσατε, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο παραλήπτης δεν ήταν παρών στη διεύθυνση την ημερομηνία/ώρα που τον ενημέρωσε ο μεταφορέας ή εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχτεί τα προϊόντα, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το κόστος για επιστροφή προϊόντων πίσω σε εμάς από την επιστροφή χρημάτων για την παραγγελία.

Όπου η προμήθεια των προϊόντων σας, καθυστερεί ή εμποδίζεται για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας (για παράδειγμα, υλικές ελλείψεις, καθυστερήσεις παραγωγής ή υψηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση), θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να σας ενημερώσουμε, αλλά δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τέτοια καθυστέρηση. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η παράγραφος δεν αποκλείει ούτε επηρεάζει με κανέναν τρόπο κανένα νόμιμο δικαίωμα που σας παρέχεται για να ακυρώσετε μια παραγγελία όταν ένα προϊόν καθυστερεί ή δεν παραδίδεται.

Εκτός από παραγγελίες που πραγματοποιούνται εκτός ΕΕ, όλοι οι κίνδυνοι στα προϊόντα που παραγγέλνετε (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας ή ζημιάς στα προϊόντα) θα μεταβιβαστούν σε εσάς όταν παραδοθούν στη διεύθυνση παράδοσης που ορίζεται στην παραγγελία σας ή όταν εσείς ή μια μεταφορά που ενημερώσατε εσείς τα συλλέγει από εμάς.       

5. Επιπλέον πληροφορίες παράδοσης

Εκτός από τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλες τις παραγγελίες και τις παραδόσεις ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία πραγματοποιούνται, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για καθεμία από τις αντίστοιχες τοποθεσίες παράδοσης.

Για παραγγελίες που παραδίδονται στην Κυπριακή Δημοκρατία

Δεν υπάρχει κόστος παράδοσης για παραγγελίες που παραδίδονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο συνήθης εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι, με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων όπως εξηγείται στην προηγούμενη ενότητα, περίπου 10-12 εβδομάδες από την ημερομηνία που επιβεβαιώνουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεν παραδίδουμε στα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου. Εάν διαμένετε εκεί, μπορείτε να υποβάλετε την παραγγελία σας στην Ιστοσελίδα και να παραλάβετε τα προϊόντα από μια τοποθεσία παραλαβής που ορίζεται από εμάς στα μη κατεχόμενα μέρη.

Για παραγγελίες που παραδίδονται στην Ελλάδα

Οι παραγγελίες που παραδίδονται σε διεύθυνση εντός της διοικητικής περιοχής της Αττικής θα παραδοθούν στη διεύθυνση που μας δώσατε, με κόστος 30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Οι παραγγελίες που παραδίδονται σε διεύθυνση εκτός της διοικητικής περιοχής της Αττικής, θα παραδοθούν σε ένα πρακτορείο μεταφορών της αρεσκείας σας στην Αττική (μόλις η παραγγελία σας γίνει και υποβληθεί σε επεξεργασία, ένα μέλος της Ομάδας μας στην Ελλάδα θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες). Η χρέωση παράδοσης στο πρακτορείο μεταφορών στην Αττική είναι 30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α… Αφού το πρακτορείο μεταφορών λάβει την παραγγελία σας, θα παραδώσει τα προϊόντα στη διεύθυνση που μας δώσατε. Το κόστος παράδοσης από το πρακτορείο μεταφοράς στη διεύθυνση παράδοσης θα σας επιβαρύνει και θα διαφέρει ανάλογα με την πολιτική χρέωσης παράδοσης του πρακτορείου μεταφορών.

Ο συνήθης εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης για οποιαδήποτε παραγγελία οπουδήποτε στην Ελλάδα είναι, με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων όπως εξηγείται στην προηγούμενη ενότητα, 10-12 εβδομάδες από την ημερομηνία που επιβεβαιώνουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Διεθνείς παραγγελίες

Δεν αποστέλλουμε διεθνείς παραγγελίες σε όλες τις χώρες του κόσμου. Για μια λίστα με τις χώρες που είναι επιλέξιμες για διεθνή αποστολή, κάντε κλικ εδώ. Εάν η χώρα σας δεν αναφέρεται, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] και θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να σας εξυπηρετήσουμε.

Για διεθνείς αποστολές, χρησιμοποιούμε την Εταιρεία Strait Air Transport για την παράδοση των προϊόντων μας.

Η διεθνής χρέωση παράδοσης ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα παράδοσης, τον αριθμό των παραγγελθέντων αντικειμένων, το βάρος και τον όγκο τους. Η χρέωση παράδοσης θα εμφανιστεί σε εσάς στη σελίδα παραγγελίας πριν υποβάλετε και ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Λάβετε υπόψη ότι η χρέωση παράδοσης δεν περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και επιβαρύνσεις, εκτελωνισμό ή διοικητικά ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με τα προϊόντα της παραγγελίας σας. Τέτοιες χρεώσεις επιβαρύνουν εσάς

Όλα τα προϊόντα εκτός από τα στρώματα και τα κρεβάτια σε μεγέθη 120×200 και 140×200 αποστέλλονται μέσω αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών, με κατά προσέγγιση χρόνο παράδοσης 5-6 εβδομάδες.

Όλα τα στρώματα και τα κρεβάτια σε μεγέθη 120×200 και 140×200 αποστέλλονται μέσω θαλάσσιας μεταφοράς, με κατά προσέγγιση χρόνο παράδοσης 10-12 εβδομάδες.

Όλος ο κίνδυνος στα προϊόντα που παραγγέλνετε (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας ή ζημιάς στα προϊόντα) θα σας μεταφερθεί όταν η παραγγελία σας παραληφθεί από την Εταιρεία μεταφοράς και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση των εμπορευμάτων μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία μεταφοράς.

6. Δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας (χώρες της ΕΕ)

Εάν αγοράζετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε (σύμφωνα με την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών 2011/83 όπως εφαρμόζεται στο ισχύον κράτος μέλος της ΕΕ) το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας σας σας χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο ανά πάσα στιγμή έως και 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής, ή τρίτου μέρους εκτός του μεταφορέα και που υποδεικνύεται από εσάς, λαμβάνετε τα προϊόντα που παραγγείλατε. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας επιστρέψουμε την τιμή που πληρώσατε για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης, αλλά ενδέχεται να κάνουμε ορισμένες μειώσεις στην τιμή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αυτό το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για ορισμένα προϊόντα όπως:

α. προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικεύονται (π.χ. κατασκευάζονται στις προτιμήσεις του καταναλωτή);

β. προϊόντα που ενδέχεται να αλλοιωθούν ή με ταχεία λήξη;

γ. σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής και τα οποία αποσφραγιστήκαν μετά την παράδοση ; και

δ. προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται με άλλα είδη.

Όταν παραδίδουμε προϊόντα σε τρίτους σύμφωνα με την παραγγελία σας, θα μπορείτε να ασκήσετε αυτήν την ακύρωση μόνο εάν μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε Εμάς.

Για παραγγελίες που γίνονται από χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών 2011/83 / ΕΕ, μπορείτε να ακυρώσετε ολόκληρο ή μέρος της σύμβασής σας εντός 24 ωρών από την αποδοχή της παραγγελίας σας.

Άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης παραγγελίας

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας με σαφή γραπτή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας που βρίσκονται στους Όρους και στις Προϋποθέσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ακύρωσης παραγγελίας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρέπει δείξετε προσοχή στα προϊόντα  ενώ είναι στην κατοχή σας. Πρέπει να στείλετε πίσω, ή να παραδώσετε σε Εμάς ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από Εμάς, όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με το ακυρωμένη παραγγελία σε Εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιείτε την ακύρωσή της παραγγελίας σας και το συμβόλαιο σας σε Εμάς. Η προθεσμία τηρείται εάν μας στείλετε πίσω ή παραδώσετε τα προϊοντα για παραλαβή πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής οποιωνδήποτε προϊόντων σε εμάς. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν μέσα ή με την αρχική τους συσκευασία. Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των προϊόντων που προκύπτει από τον περιττό χειρισμό των αγαθών που υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων. Παραδείγματα όπου θα είστε υπεύθυνοι για τη μειωμένη αξία των προϊόντων είναι τα ακόλουθα:

α. προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά από ατύχημα, κατάχρηση ή αμέλεια;

β. προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιές από ακατάλληλο χειρισμό, όπως σύρση επίπλων ή χρήση λειαντικών καθαριστικών ή ισχυρών απορρυπαντικών για τον καθαρισμό τους; και

γ. προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά άμεσα ή έμμεσα από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση ή από φυσικές καταστροφές.

Μόλις παραλάβουμε τα προϊόντα ή Μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για την αποστολή των προϊόντων, οποιοδήποτε ισχύει, θα επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων σας. Θα σας επιστρέψουμε την τιμή που πληρώσατε για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, με τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή. Ωστόσο, δεν θα επιστρέψουμε τυχόν πρόσθετα έξοδα εάν έχετε επιλέξει ρητά έναν τύπο παράδοσης εκτός από τον σταθερό τρόπο παράδοσης που προσφέρεται κατά την υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας και ενδέχεται να παρακρατήσουμε από την επιστροφή το ποσό που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων που προκύπτουν από τη χρήση ή το χειρισμό των προϊόντων από εσάς (εκτός από το χειρισμό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων).

7. Περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών

Έχουμε λάβει εύλογες προφυλάξεις για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι σωστές και ότι όλα τα προϊόντα έχουν περιγραφεί ορθά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ωστόσο, κατά την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδα, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη:

 • παραγγελίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο εάν δεν υπάρχουν ουσιαστικά σφάλματα στην περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών ή των τιμών τους όπως διαφημίζονται σε αυτόν την Ιστοσελίδα;
 • η συσκευασία ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα;
 • το βάρος, οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι μόνο κατά προσέγγιση;
 • ενώ καταβάλλουμε όλη την προσπάθεια να προβάλλουμε με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων μας στην Ιστοσελίδα, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε θα εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη σας θα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το χρώμα του προϊόντος κατά την παράδοση; και
 • όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό εάν τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμα και ενδέχεται να προσφέρουμε εναλλακτικό προϊόν ίσης ή υψηλότερης ποιότητας και αξίας.

8. Ευθύνη και ελαττωματικά προϊόντα

Εάν αποτύχουμε να συμμορφωθούμε με τη σύμβαση μεταξύ εσάς και Εμάς όσο αφορά τη παραγγελία σας, είμαστε υπεύθυνοι για την απώλεια ή τη ζημιά που υποφέρετε, που είναι ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα της παραβίασης της σύμβασης ή της αποτυχίας μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογη φροντίδα και δεξιότητες. Αυτό περιλαμβάνει ευθύνη για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια, απάτη ή οποιοδήποτε θέμα που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από το νόμο.

Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν είναι προβλέψιμη. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν μας εμποδίσουν ή καθυστερήσουμε να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας βάσει της σύμβασης που έχουμε με εσάς από οτιδήποτε εσείς (ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό σας) κάνετε ή αποτύχετε να κάνετε ή λόγω γεγονότων που είναι πέρα από του λογικού μας ελέγχου.

Πρέπει να ελέγξετε όλα τα προϊόντα που λαμβάνετε έναντι της παραγγελίας σας. Εάν τα προϊόντα που λαμβάνετε είναι ελαττωματικά (δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας, δεν είναι όπως περιγράφονται ή δεν είναι κατάλληλα για χρήση) ή παρέχονται λανθασμένα κατά την παράδοση, τότε πρέπει να λάβετε υπόψη τις λεπτομέρειες τυχόν βλάβης, ζημιάς ή σφάλματος κατά την παράδοση ή εάν δεν μπορείτε δείτε τα προϊόντα κατά την παραλαβή, πρέπει να μας ενημερώσετε (ταχυδρομικώς, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα σε Εμάς ή να τα παραδώσετε σε Εμάς ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από Εμάς να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς το συντομότερο δυνατό, αφού Μας ενημερώσετε ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή έχουν προμηθευτεί εσφαλμένα. Σύμφωνα με το νόμο, έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι τυχόν προϊόντα που σας παρέχουμε θα είναι όπως περιγράφονται, κατάλληλα για το σκοπό τους και ικανοποιητικής ποιότητας. Εάν αγοράζετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας μας ως καταναλωτής και σας παραδίδουμε ένα προϊόν που δεν είναι όπως περιγράφεται, κατάλληλο για το σκοπό του ή ικανοποιητικής ποιότητας, έχουμε υποχρέωση βάσει του νόμου, για περίοδο δύο ετών μετά την παράδοση του προϊόντος, να προσφέρουμε, δωρεάν, επισκευή ή αντικατάσταση ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό ή θα ήταν πολύ ακριβό, επιστροφή χρημάτων. Όσο αφορά όλα τα κρεβάτια Μας από μασίφ ξύλο πεύκου, αυτή η περίοδος εγγύησης εκτείνεται σε πέντε χρόνια.

Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα σε Εμάς ή να τα παραδώσετε σε Εμάς ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από Εμάς να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς το συντομότερο δυνατό, αφού μας ενημερώσετε ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή έχουν προμηθευτεί εσφαλμένα.

Λάβετε υπόψη ότι παρέχουμε τα προϊόντα μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα για οποιονδήποτε εμπορικό, επιχειρηματικό ή σκοπό μεταπώλησης, δεν θα Έχουμε καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, διακοπή της επιχείρησης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Πρέπει να ακολουθήσετε οποιαδήποτε συμβουλή σας παρέχουμε για να διατηρήσετε τα προϊόντα που σας προμηθεύουμε ασφαλή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οδηγιών ή εγχειριδίων που παρέχονται με τα προϊόντα). Δεν μπορούμε να δεχτούμε ευθύνη για ζημιές σε προϊόντα που έχουμε προμηθεύσει και οφείλονται στην αποτυχία σας να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές. Επίσης, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για εσάς για ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση ή από φυσικές καταστροφές. Στην περίπτωση διεθνών παραγγελιών, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την παράδοση των εμπορευμάτων.

E. ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ακόλουθοι νομικοί όροι ισχύουν γενικά όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και όταν παραγγέλνετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Εκτός αν ορίζεται ρητώς στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις (είτε ρητά ή υπονοούμενα από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή άλλως) στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που δεν είναι εύλογα προβλέψιμες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους και Προϋποθέσεις ή από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη Μας για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που προκαλείται από αμέλεια μας. Επιπλέον, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν περιορίζουν ή αποκλείουν οποιαδήποτε άλλη ευθύνη την οποία δεν επιτρέπεται να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δικαιώματα τρίτων

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να αναθέσετε σε υπο-συμβόλαιο κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν συμφωνήσουμε γραπτώς.

Μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να αναθέσουμε σε υπο-συμβόλαιο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση μας. Ωστόσο, όπου έχουμε δεσμεύσει τρίτο μέρος για την εκτέλεση μέρους της σύμβασης μαζί σας, παραμένει υπεύθυνο απέναντί σας για την πλήρη εκτέλεση της συμφωνίας μας και επίσης για την εκτέλεση από τρίτο μέρος.

Διαχωρισμός

Εάν κάποιος από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις διαπιστωθεί ότι είναι παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, οι υπόλοιποι από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Παραίτηση

Καμία χαλάρωση ή καθυστέρηση από εμάς στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποκατάστασης βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή έννομη προστασία ή δεν θα επηρεάσει την ικανότητά μας να ασκήσουμε στη συνέχεια αυτό το δικαίωμα ή την αποκατάσταση. Οποιαδήποτε παραίτηση πρέπει να συμφωνηθεί γραπτώς από Εμάς.

Παράπονα και διαφορές

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τυχόν παράπονα που κάνετε ή διαφωνείτε μαζί σας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που σας παρέχονται ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, επικοινωνήστε μαζί Μας το συντομότερο δυνατό.

Εάν εσείς και Εμείς δεν μπορούμε να επιλύσουμε ένα παράπονο ή διαφορά χρησιμοποιώντας την εσωτερική μας διαδικασία διεκπεραίωσης παραπόνων, θα σας ενημερώσουμε και εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, μπορείτε να ασκήσετε νομικές διαδικασίες.

Επιπλέον, εάν έχετε υποβάλει παραγγελία εντός της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε διαφορές για διαδικτυακή επίλυση στην πλατφόρμα επίλυσης διαδικτυακών διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης τυχόν σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας) θα διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε και να ενημερώνουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό και σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αλλαγής ή ενημέρωσης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αυτό θα επισημανθεί με τον κατάλληλο τρόπο στην Ιστοσελίδα. Συνεχίζοντας την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

ΣΤ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Μας, η οποία εξηγεί ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να επικοινωνήσετε μαζί Μας και με τις εποπτικές αρχές εάν έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Πολιτική Απορρήτου μας είναι διαθέσιμη εδώ.