Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

Εάν αγοράζετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε (σύμφωνα με την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών 2011/83 όπως εφαρμόζεται στο ισχύον κράτος μέλος της ΕΕ) το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας σας σας χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο ανά πάσα στιγμή έως και 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής, ή τρίτου μέρους εκτός του μεταφορέα και που υποδεικνύεται από εσάς, λαμβάνετε τα προϊόντα που παραγγείλατε. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας επιστρέψουμε την τιμή που πληρώσατε για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης, αλλά ενδέχεται να κάνουμε ορισμένες μειώσεις στην τιμή, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αυτό το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για ορισμένα προϊόντα όπως:

α. προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικεύονται (π.χ. κατασκευάζονται στις προτιμήσεις του καταναλωτή);

β. προϊόντα που ενδέχεται να αλλοιωθούν ή με ταχεία λήξη;

γ. σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής και τα οποία αποσφραγιστήκαν μετά την παράδοση ; και

δ. προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται με άλλα είδη.

Όταν παραδίδουμε προϊόντα σε τρίτους σύμφωνα με την παραγγελία σας, θα μπορείτε να ασκήσετε αυτήν την ακύρωση μόνο εάν μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε Εμάς.

Για παραγγελίες που γίνονται από χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών 2011/83 / ΕΕ, μπορείτε να ακυρώσετε ολόκληρο ή μέρος της σύμβασής σας εντός 24 ωρών από την αποδοχή της παραγγελίας σας.

Άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης παραγγελίας

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας με σαφή γραπτή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας που βρίσκονται στους Όρους και στις Προϋποθέσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ακύρωσης παραγγελίας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρέπει δείξετε προσοχή στα προϊόντα  ενώ είναι στην κατοχή σας. Πρέπει να στείλετε πίσω, ή να παραδώσετε σε Εμάς ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από Εμάς, όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με το ακυρωμένη παραγγελία σε Εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιείτε την ακύρωσή της παραγγελίας σας και το συμβόλαιο σας σε Εμάς. Η προθεσμία τηρείται εάν μας στείλετε πίσω ή παραδώσετε τα προϊοντα για παραλαβή πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής οποιωνδήποτε προϊόντων σε εμάς. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν μέσα ή με την αρχική τους συσκευασία. Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των προϊόντων που προκύπτει από τον περιττό χειρισμό των αγαθών που υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων. Παραδείγματα όπου θα είστε υπεύθυνοι για τη μειωμένη αξία των προϊόντων είναι τα ακόλουθα:

α. προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά από ατύχημα, κατάχρηση ή αμέλεια;

β. προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιές από ακατάλληλο χειρισμό, όπως σύρση επίπλων ή χρήση λειαντικών καθαριστικών ή ισχυρών απορρυπαντικών για τον καθαρισμό τους; και

γ. προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά άμεσα ή έμμεσα από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση ή από φυσικές καταστροφές.

Μόλις παραλάβουμε τα προϊόντα ή Μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για την αποστολή των προϊόντων, οποιοδήποτε ισχύει, θα επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων σας. Θα σας επιστρέψουμε την τιμή που πληρώσατε για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, με τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή. Ωστόσο, δεν θα επιστρέψουμε τυχόν πρόσθετα έξοδα εάν έχετε επιλέξει ρητά έναν τύπο παράδοσης εκτός από τον σταθερό τρόπο παράδοσης που προσφέρεται κατά την υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας και ενδέχεται να παρακρατήσουμε από την επιστροφή το ποσό που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων που προκύπτουν από τη χρήση ή το χειρισμό των προϊόντων από εσάς (εκτός από το χειρισμό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας και/ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]