Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

 1. Εισαγωγή. 
 2. Βασικοί Όροι.
 3. Ποιοι είμαστε.
 4. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων.
 5. Πως συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 6. Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 7. Προωθητικές επικοινωνίες.
 8. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 9. Πού διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 10. Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.
 11. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
 12. Τα δικαιώματά σας.
 13. Ασφαλής φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.
 14. Πως να υποβάλετε παράπονο.
 15. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.
 16. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1.    Εισαγωγή

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε όπως διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε και πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τις εποπτικές αρχές σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και είμαστε υπεύθυνοι για ορισμένα  προσωπικά σας δεδομένα. Όταν το πράττουμε, δεσμευόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (κοινώς γνωστός ως ο «ΓΚΠΔ»), ο οποίος ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών αυτών δεδομένων για σκοπούς του νόμου αυτού.

2.    Βασικοί Όροι

Είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε εξηγώντας κάποιους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτή την πολιτική:

Εμείς, εμάς, μας

Delrock Investments Ltd, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 314384 και έδρα στην οδό John Kennedy, IRIS HOUSE, Όροφος 3, 3106 Λεμεσός

Προσωπικά δεδομένα

Οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις,

Γενετικά και βιομετρικά δεδομένα.

Δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

3.    Ποιοι είμαστε

Είμαστε η Delrock Investments Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 314384 και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό John Kennedy, IRIS HOUSE, Όροφος 3, 3106 Λεμεσός. Είμαστε ο αποκλειστικός διανομέας και δικαιοδόχος της μάρκας παιδικών επίπλων Lifetime Kidsrooms στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

4.    Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με σας:

 • Δεδομένα Tαυτότητας που περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμό σας, τον τίτλο, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, όπως τον αριθμό της ταυτότητάς σας.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 • Οικονομικά Δεδομένα που περιλαμβάνουν δεδομένα χρέωσης και κάρτας πληρωμής.
 • Δεδομένα Συναλλαγών που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς.
 • Δεδομένα Παρατηρήσεων που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που μας δίνετε και τις απαντήσεις σας στις έρευνες μας.
 • Δεδομένα Προώθησης και Επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη προωθητικού υλικού (μάρκετινγκ) από εμάς και από τρίτους συνεργάτες μας.

 

Συνήθως δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σε σχέση με σας ούτε συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος συλλογής ή επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για τον λόγο και θα επεξεργαστούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Όταν απαιτείται από το νόμο να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και εσείς δεν παρέχετε αυτές τις πληροφορίες όταν σας ζητηθεί, αυτό μπορεί να μας εμποδίσει ή να καθυστερήσει από το να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσουμε μια παραγγελία ή μια υπηρεσία που σας παρείχαμε, αλλά θα σας ειδοποιήσουμε γι’ αυτό την δεδομένη στιγμή.

Συνήθως δεν συλλέγουμε και δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα παιδιών (δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 16 ετών). Όπου πρέπει να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα, το κάνουμε μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους ή διαφορετικά όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.

5.    Πως συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα περισσότερα από τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς – προσωπικά, μέσω τηλεφώνου, μέσω γραπτού μηνύματος ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα:

 • από δημόσια προσβάσιμες πηγές;
 • από τα cookies στην ιστοσελίδα μας – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies; και
 • μέσω των συστημάτων πωλήσεων και των συστημάτων πληροφορικής μας.

6.    Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε καλό λόγο για κάτι τέτοιο, π.χ.:

 • για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
 • για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε σύμβαση,
 • για σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας ή αυτών τρίτων μερών, όπου τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων μας ή αυτών τρίτων; ή
 • όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Νόμιμο συμφέρον είναι όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εφόσον δεν υπερισχύουν αυτού τα δικά σας δικαιώματα και ενδιαφέροντα.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα και τις νομικές βάσεις στις οποίες στηριζόμαστε για να το κάνουμε:

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Είδη δεδομένων

Νόμιμη βάση για επεξεργασία

Για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

(α) την επεξεργασία και την παράδοση της παραγγελίας σας:

(β) τη διαχείριση πληρωμών, τελών και χρεώσεων

(γ) τη συλλογή και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται

(α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

(α) Εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εμάς και εσάς ή λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε σύμβαση

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (καταγραφή και διαχείριση των συναλλαγών μας)

(γ) Απαραίτητο για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

Για να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας,  που περιλαμβάνει:

(α) Ενημέρωση για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας ή στον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε μαζί σας

(β) Επικαιροποίηση των δεδομένων που έχουμε αναφορικά με εσάς

(γ) Αίτημα από εμάς για να προβείτε σε αξιολόγηση ή να λάβετε μέρος σε έρευνα

 

(α) Δεδομένα Ταυτότητας  

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας

(α) Εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εμάς και εσάς ή λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε σύμβαση

(β) Απαραίτητο για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

(γ) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να σας ενημερώσουμε για την επιχείρησή μας, να κρατούμε επικαιροποιημένα τα αρχεία μας και να μελετούμε τον τρόπο που οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας)

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε και να διαχειριζόμαστε κληρώσεις,  διαγωνισμούς ή έρευνες μας

(α) Δεδομένα Ταυτότητας  

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας

(γ) Δεδομένα Συναλλαγών

(δ) Δεδομένα Παρατηρήσεων

(ε) Δεδομένα Προώθησης και Επικοινωνίας

(α) Εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εμάς και εσάς ή λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε σύμβαση

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να μελετούμε τον τρόπο που οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα και την επιχείρηση μας)

(γ) Τη συγκατάθεσή σας (όταν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω)

Για τη λειτουργία, τη διαχείριση και την προστασία της επιχείρησής μας, που περιλαμβάνει:

(α) Διασφάλιση της τήρησης των επιχειρηματικών πολιτικών μας,

(β) Λειτουργικούς λόγους, όπως βελτίωση της απόδοσης, της εκπαίδευσης και του ελέγχου ποιότητας

(γ) αποτροπή και ανίχνευση απάτης

(δ) παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποιήσεων στα συστήματα μας

(ε) στατιστική ανάλυση για να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε την επιχείρησή μας, π.χ. σε σχέση με την οικονομική μας απόδοση, τη βάση πελατών, το φάσμα προϊόντων ή άλλα μέτρα βελτίωσης ποιότητας

(στ) Διασφάλιση ασφαλών πρακτικών εργασίας, διοίκησης προσωπικού και αξιολογήσεων

(α) Δεδομένα Ταυτότητας 

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

(ε) Δεδομένα Παρατηρήσεων

(α) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για τη λειτουργία, τη διαχείριση και την προστασία της επιχείρησής μας, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της επιχείρησής μας, για να διασφαλίζουμε ότι ακολουθούμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και λειτουργούμε αποτελεσματικά, να αποτρέπουμε και να εντοπίζουμε απάτες και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τροποποιήσεις στα συστήματα μας, και στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων ή αναδιάρθρωσης του ομίλου μας)

(β) Απαραίτητο για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

Συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών και υποβολή εγγράφων που απαιτούνται από το νόμο ή που σχετίζονται με ελέγχους, ερωτήματα ή έρευνες από ρυθμιστικούς φορείς ή  αρχές

(α) Δεδομένα Ταυτότητας 

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

 

(α) Απαραίτητο για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την προστασία των δικαιωμάτων μας και για την υπεράσπισή μας στο πλαίσιο ελέγχων, ερωτημάτων ή ερευνών)

Εξωτερικοί έλεγχοι και έλεγχοι ποιότητας

(α) Δεδομένα Ταυτότητας 

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

 

(α) Απαραίτητο για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για τη διατήρηση των πιστοποιήσεών μας και για λειτουργία με τα υψηλότερα πρότυπα)

Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την προώθηση (μάρκετινγκ), τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τις εμπειρίες τους

(α) Δεδομένα Συναλλαγών

(β) Δεδομένα Παρατηρήσεων

(γ) Δεδομένα Προώθησης και Επικοινωνίας

Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για τον καθορισμό των τύπων πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ενημερωμένη και σχετική, για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και για την ενημέρωση της προωθητικής στρατηγικής μας)

Προώθηση της επιχείρησής μας και υποβολή προτάσεων και προτάσεων σε εσάς σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

(α) Δεδομένα Ταυτότητας 

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας

(γ) Δεδομένα Συναλλαγών

(δ) Δεδομένα Παρατηρήσεων

(ε) Δεδομένα Προώθησης και Επικοινωνίας

(α) Η συγκατάθεσή σας

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την ανάπτυξη των προϊόντων / υπηρεσιών και της σχετικής αγοράς και ανάπτυξη της επιχείρησής μας)

Ο παραπάνω πίνακας δεν ισχύει για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τις οποίες συνήθως επεξεργαζόμαστε μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας (εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει επεξεργασία χωρίς αυτή).

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός εάν θεωρούμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και  ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιο σκοπό που δεν συνδέεται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε αρχικά, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

7.    Προωθητικές επικοινωνίες

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε ενημερώσεις (μέσω email, γραπτού μηνύματος, τηλεφώνου, ειδοποιήσεων εφαρμογών ή ταχυδρομείου) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών προσφορών, προωθήσεων ή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να σας στείλουμε διαφημιστικές και προωθητικές επικοινωνίες και θα ζητούμε τη συγκατάθεση αυτή ξεχωριστά και με σαφήνεια.

Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για διαφημιστικές και προωθητικές επικοινωνίες, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή:

 • στέλνοντας email, καλώντας μας ή γράφοντας σε εμάς – δείτε παρακάτω: «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας»
 • χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «διαγραφή» σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το «STOP» σε γραπτά μηνύματα τηλεφώνου

Θα αντιμετωπίζουμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτο σεβασμό και δεν θα τα κοινοποιούμε ποτέ για προωθητικούς σκοπούς με άλλους οργανισμούς.

Με ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

8.    Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συνήθως κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα με:

 • τους παρόχους υπηρεσιών, όπως τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για να παραδώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς, τους φορείς μεταφορών και παραδόσεων και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών;
 • άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν στη λειτουργία της επιχείρησής μας, π.χ. εταιρείες μάρκετινγκ ή οικοδεσπότες ιστότοπων (website hosts);
 • τρίτα μέρη εγκεκριμένα από εσάς, π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων τις οποίες επιλέγετε να συνδέσετε με τον προσωπικό λογαριασμό σας;
 • τους επαγγελματίες σύμβουλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, συμβούλων επιχειρήσεων και ελεγκτών που μας παρέχουν νομικές, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες; και
 • τους ασφαλιστές και τις τράπεζες μας.

Επιτρέπουμε σε τρίτους να χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν είμαστε ικανοποιημένοι ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιβάλλουμε επίσης συμβατικές υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και σε εσάς.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες με αρχές επιβολής του νόμου, άλλες αρχές και ρυθμιστικούς φορείς για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Ίσως χρειαστεί επίσης να μοιραστούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα με άλλα μέρη, όπως πιθανούς αγοραστές μέρους ή όλης της επιχείρησης μας ή κατά τη διάρκεια μιας αναδιάρθρωσης. Συνήθως, οι πληροφορίες θα είναι ανώνυμες αλλά αυτό μπορεί να μην είναι πάντα δυνατό. Ο παραλήπτης των πληροφοριών δεσμεύεται θα από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

9.    Πού διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεδομένα ενδέχεται να κρατούνται στα γραφεία μας και στα σημεία πώλησης μας, τρίτων εισπρακτόρων, παρόχων υπηρεσιών και αντιπροσώπων όπως περιγράφεται παραπάνω (βλ. Παραπάνω: «Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα»).

Ορισμένα από αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμβεί αυτό, ανατρέξτε παρακάτω: «Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)».

10. Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιωνδήποτε νομικών ή λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς.

Συνήθως θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενόσω έχετε λογαριασμό μαζί μας ή όταν παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Στη συνέχεια, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για:

 • να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή απαιτήσεις που υποβάλατε εσείς ή που υποβάλλονται για λογαριασμό σας;
 • να αποδείξουμε ότι σας χειριστήκαμε σύμφωνα με το νόμο; και
 • να τηρήσουμε τα αρχεία που απαιτούνται από το νόμο.

Ισχύουν διαφορετικές περίοδοι διατήρησης για διαφορετικά είδη προσωπικών δεδομένων. Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη τον όγκο, τη φύση και τον ευαίσθητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο απ’ ότι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτήν την πολιτική. Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα.

11. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μερικές φορές είναι απαραίτητο να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), π.χ.:

 • με τους παρόχους υπηρεσιών μας που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ;
 • εάν είστε εγκατεστημένοι εκτός του ΕΟΧ; και
 • όπου υπάρχει διεθνής διάσταση στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε

 

Αυτές οι διαβιβάσεις υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες βάσει του ευρωπαϊκού και του κυπριακού νόμου περί προστασίας δεδομένων.

Κάθε φορά που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται ένας βαθμός προστασίας παρόμοιος με αυτόν που παρέχεται στις χώρες του ΕΟΧ διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δικλίδες ασφαλείας:

 • Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που έχουν θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε χώρες που δεν έχουν θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που παρέχεται στην Ευρώπη.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. «Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω).

12. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Πρόσβαση

Το δικαίωμα να παροχής αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων.

Διόρθωση

Το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς να διορθώσουμε τυχόν λάθη στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

Διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη»)

Το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (σε ορισμένες περιπτώσεις). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ασκήσει με επιτυχία το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω), όπου ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί παράνομα τα δεδομένα σας ή όπου απαιτείται να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, οι οποίοι θα σας ειδοποιηθούν, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.

Περιορισμός επεξεργασίας

Το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια: (α) εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων; (β) όταν η από μέρους μας χρήση των δεδομένων είναι παράνομη αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε; (γ) όπου χρειάζεστε να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, καθώς τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων; ή (δ) έχετε αντιρρήσεις για τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν έχουμε  νόμιμους λόγους για να τα χρησιμοποιήσουμε που υπερισχύουν των λόγων σας.

Φορητότητα δεδομένων

Το δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων που μας παρείχατε, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και / ή τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε τρίτους. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένα δεδομένα για την χρήση των οποίων αρχικά μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας ή τα οποία χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας.

Εναντίωση

Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασίζομαστε σε νόμιμο συμφέρον μας (ή συμφέρον τρίτων) και υπάρχει κάτι σχετικά με τη δική σας κατάσταση που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο καθώς πιστεύετε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να καταδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

Το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα αναφορικά με εσάς ή με παρόμοιο τρόπο σας επηρεάζει σημαντικά.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώνουμε εάν ισχύει αυτό τη στιγμή που θα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθένα από αυτά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων στις οποίες εφαρμόζονται, παρακλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dataprotection.gov.cy).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε όπως μας:

 • στείλετε email, καλέσετε ή αποστείλετε επιστολή – δείτε παρακάτω: «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας»,
 • δώσετε αρκετές πληροφορίες για να σας αναγνωρίσουμε,
 • δώσετε αποδεικτικό της ταυτότητας σας, και
 • ενημερώσετε ποιο δικαίωμα θέλετε να ασκήσετε και μας παρέχετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αίτημά σας.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα σας. Ωστόσο, ενδέχεται να επιβάλουμε μια λογική χρέωση εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο από ένα μήνα, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει πολλά αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας κρατούμε ενήμερους.

13. Ασφαλής φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπουμε την απώλεια ή την παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων ή την παράνομη πρόσβαση σε αυτά. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όσους έχουν πραγματική επιχειρηματική ανάγκη να έχουν τέτοια πρόσβαση. Όσοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας θα το κάνουν μόνο με τον εξουσιοδοτημένο τρόπο και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας.

Διαθέτουμε επίσης διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. Θα ειδοποιήσουμε εσάς και οποιονδήποτε ισχύοντα ρυθμιστή για υποψία παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων, όπου απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.

14. Πως να υποβάλετε παράπονο

Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία που ενδέχεται να εγείρετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς.

Ο ΓΚΠΔ σας δίνει επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) όπου εργάζεστε, έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή όπου προέκυψε η ισχυριζόμενη παραβίαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Κύπρο είναι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην οδό Ιάσονος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία; τηλ: 22818456; φαξ: 22304565; email: [email protected]; www.dataprotection.gov.cy.

15. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Ενδέχεται να τροποποιούμε αυτήν την πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου στην ιστοσελίδα μας και θα σας ενημερώσουμε επίσης μέσω email εάν βρίσκεστε στη λίστα αλληλογραφίας μας.

16. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, email ή τηλεφώνου εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας εμφανίζονται παρακάτω:

Delrock Investments LTD

Οδός Ηλία Παπακυριάκου 39, Μακεδονίτισσα 2415, Λευκωσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 464 727

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]